Η Wardi Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 3rd party logistics (3PL) σε εξειδικευμένους τομείς εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας, όπως:

 

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved