Επικοινωνία

...
 

Κεντρικά Γραφεία και Αποθήκη Μαγούλα

Γενικές πληροφορίες / εξυπηρέτηση πελατών: 210-6664019, 210-5553100

Fax: 210-6032592

Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα ΑττικήςView Larger Map

Αποθήκη Ασπρόπυργου

Γενικές πληροφορίες / εξυπηρέτηση πελατών: 210-5596363, 210-5596855

Fax: 210-5596818

Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδος Χίου (πάροδος Μεγαρίδος street), Ασπρόπυργος, 19300


View Larger Map

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved